Ytterligare ett projekt i Österrike

november 1, 2017 Av av Björn Naumburg

Referensprojekten i Tyskland och Österrike är viktiga för vår expansion i Europa . Vi har just gått ut med en kampanj riktad mot 1300 mjölkproducenter i bägge länderna. Samtidigt har vi  fått en beställning på belysning till en producent i Österrike-den andra på kort tid.  Besättningarna är relativt små i Österrike men projekten är ändå en bra och viktig reklam för bolaget.