Ytterligare ett projekt för ökad mjölkproduktion

oktober 6, 2019 Av av Björn Naumburg

Ytterligare ett stall, nu i Småland, installerar våra lampor för ökad mjölkproduktion. Detta är det sjunde mjölkkoprojektet sedan maj månad. Stallet är relativt litet och kunden investerar cirka 120,000 för sin belysning och reglerutrustning.