Vårt projekt i Kina

juni 1, 2018 Av av Björn Naumburg

Vår tillverkare i Kina-”Kingdom Electronics”, tecknade nyligen ett avtal med Uni-light om försäljning i Kina av våra produkter. Kingdom samarbetar kommersiellt med ett företag med stor erfarenhet av försäljning till mjölkindustrin och med synnerligen goda relationer med Kinas största producenter.  Det första projektet signerades nyligen och Uni-light har deltagit i installationen av styr- och reglerutrustningen som nu, efter tre dagars arbete är klar. Projektet ligger i Guanxi i södra Kina, utanför staden Nanning. Stallet är litet enligt kinesiska mått och skall besättas med 2000 kor i augusti.  Referensen kommer att vara viktig då byggherren tillhör en inre grupp inom mjölkindustrin i Kina.

 

I samband med besöket genomfördes ett möte med ansvarig uppköpare för all utrustning till ett annat mjölkproduktionsbolag i Shanghai-Bright Farming Co LTD. Företaget har 15 stall i Kina med vardera 10,000 mjölkkor.

Vi besökte också ett stall i Inre Mongoliet i staden Saibei 40 mil från Peking. Här har företaget ”Modern Farming” 40,000 djur. Sammanlagt har företaget 230,000 djur och är registrerat på Hong Kongbörsen.

Intresset hos alla besökta industrier för våra produkter förefaller stort. Samtliga produktionsenheter har en förhållandevis modern och effektiv drift och producerar cirka 32 kg/dag. Djuren vi sett verkar likaledes välmående. Belysningen är på relativt låg nivå och vårt ljuskoncept är mycket väl mottaget. Vår kinesiska partner förväntar sig beställningar på ett flertal installationer, initialt, delvis i ”pilot-format” (större än våra största europeiska projekt)-en uppfattning som känns relevant att döma av de mottaganden vi fått i samband med våra besök och presentationer av Uni-light.