Vårt andra projekt i Kina

november 18, 2019 Av av Björn Naumburg

Vår partner Kingdom Electronics i Shanghai får sitt andra projekt för mjölkkor, nu i Shounong. Det blir vårt tredje största projekt inom sektorn och omfattar över 250 lampor för ökad mjölkproduktion.