VÅR NYA LAMPA ÖKAR MJÖLKPRODUKTIONEN MED UPP TILL 10%

april 13, 2015 Av av Grebban

UNI-LIGHT har utvecklat Ljuskällan för ökad mjölkproduktion. Forskning i USA (t.ex Michigan State University, University of Illinois, University of Maryland), Canada (t.ex Ontario Minitry of Agriculture) och i Europa har samstämmigt kommit fram till att med det rätta ljuset ökar mjölkproduktionen med upp till 10 %.Kombinationen av lysdioder för vår ljuskälla -”Dairy Unit”-IP65T8DU är minutiöst framtagen och har de effekter som krävs för att skapa förhållanden som råder under optimala sommardagar vad avser ljusvåglängder för djurens välmående. Mjölkproduktionen ökar och investeringen betalar sig normalt på kortare tid än sex månader. En synnerligen välkommen produkt för den ansträngda mjölkproduktionsindustrin.