Uni-light tecknar avtal med en tysk grossist-Huber & Graf.

maj 16, 2017 Av av Björn Naumburg

Huber & Graf är en tysk grossist med över 15 år i belysningsbranschen och cirka 20 år inom elsektorn generellt. Huber & Grafs etablerade nätverk inom den industriella sektorn och inom kommuner (utomhusbelysning) utgör en perfekt målgrupp för våra nya drivdonslösa, dimringsbara lampor i effektklass upp till flera hundra Watt. Vi känner inte  till något etablerat företag i branschen som lyckats ta fram sådana lampor. Lamporna blir dessutom billigare att producera och får en längre livslängd.    Genom avtal med Huber & Graf, som kan ses som ett komplement till vår första representant i Tyskland,  som mer fokuserar på jordbrukssektorn, förväntar vi oss försäljning av dessa speciallampor i något större volymer och en bra spridning av  lamporna i Tyskland. Spridningen kommer delvis påverkas positivt genom  Huber & Grafs medlemskap i en tysk distributionspool som omfattar ett 40-tal företag inom elbranschen.