Uni-light söker anslag inom EU-programmet ”Horizon 2020”-ett Internationellt Forsknings- och Utvecklingsprojekt.

november 9, 2017 Av av Björn Naumburg

Uni-light har under året utvecklat en Intelligent Nödbelysning avsedd för stora projekt, bl.a för tunnelbyggen och inom gruvindustrin. Belysningen finns nu framme i prototyp. Principen är att lampan känner av om frånvaron av strömförsörjning är avsiktlig eller oavsiktlig och nödbelysningen, som innehåller batteriuppbackning tänds endast vid oplanerade avbrott. Den använda tekniken utnyttjar vårt redan patenterade drivdon och innehåller därutöver andra unika tekniska lösningar.
Tekniken medför lägre installationskostnader, lägre energiförbrukning, upp till 10 ggr längre livslängd för batterier och härmed en avsevärt minskad påverkan på miljön. Marknaden är i stark tillväxt i hela världen.

I ett första skede äskar Bolaget anslag för en fördjupad studie och detaljerad projektplan på beloppet €50,000. I nästa skede, om projektet antas, bygger vi, inom ramen för projektfinansieringen ett eller fler pilotprojekt och en stor internationell organisation för marknadsföring och försäljning av den nya systemlösningen/uppfinningen på en multinationell nivå, först inom och sedan utanför EU. Vi har redan en stor internationell entreprenör som skriftligen, i denna ansökan angivit sitt intresse att delta i pilotprojekt och produktens testning och utveckling. I början av år 2018 tar vi nästa steg om den fördjupade studien får anslag.