Uni-light föreläsare på Jordbruksverkets utbildning av sina energirådgivare

maj 22, 2019 Av av Björn Naumburg

 

Den 20 maj genomförde Jordbruksverket en utbildningsdag i Linköping för sina energirådgivare, med fokus på stallbelysning. Föreläsare var först SLU representerat av Torsten Hörndahl (universitetsadjunkt), Alnarp och Sofia Lindkvist (doktorand), Uppsala. Fokus låg på olika djurs reaktion och beteende vid olika ljus och våglängder. De största ljusleverantörerna till Djurstall-deLaval, Lely (Holland) och Uni-light visade sedan sina ljuskällor, installationer och teorier bakom ökad mjölkproduktion, tillväxt och välbefinnande. Agrotekbyrån avrundade med support till beräkningar för att nå lönsamhet för slutanvändaren. En mycket intressant dag där kunskapen om Ledbelysning låg i fokus och där kvalitet och rätt ljus för respektive djur och aktivitet visat sig avgörande för lyckade installationer. Uni-light har, efter de tre senaste månaderna nu över 60 installationer i drift och ligger på samma nivå i Sverige som deLaval.