Uni-light flyttar sitt lager till Orio Logistics i Nyköping.

augusti 23, 2017 Av av Björn Naumburg

Orio Logistics är en av Sveriges största aktörer inom logistik och distribution med 65000 m2 lageryta i Nyköping och hanterar lager för såväl stora som små företag med förmånliga avtal med ett stort antal speditörer. Orio har dessutom 9 dotterbolag i Europa. Vi har valt att lägga vårt lager här för en effektiv och rationell hantering av våra produkter, från produktion i Kina till lager och ut till distributörer och slutanvändare.