Signerat avtal med Polen.

februari 2, 2017 Av av Björn Naumburg

Uni-light har tecknat avtal med en Polsk distributör-”ABEST ENERGY Mazurkiewicz”. Företagets vd har omfattande erfarenhet av försäljning av såväl tjänster som utrustning till polsk industri, inklusive livsmedelsindustrin, bl.a Wedel, en av landets mest betydande livsmedelsföretag. I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. Sammantaget passar erfarenheten hos ABEST ENERGY väl in i de nischmarknader vi arbetar inom.

Polsk industriella verksamhet är omfattande. Polen är dessutom nettoimportör av mjölk. En ökad inhemsk produktion står högt på agendan och ökar Uni-lights möjligheter till framgång. Produktionen per mjölkko är fortfarande låg i Polen (cirka 5700 l/ko) att jämföras med cirka 9000 l i Sverige.

Polen inträdde i EU 2004 och har cirka 38 miljoner invånare. Polacker är relativt välutbildade, har lägre löner än EU-genomsnittet, är Europas 8e största ekonomi med närhet till marknader i öst. Detta är av ytterligare intresse för Uni-light i ett framtida perspektiv