Ordförande tar över som tf VD för Uni-light

januari 20, 2018 Av av Björn Naumburg

Styrelsen för Uni-light LED AB har idag beslutat att  entlediga VD Göran Swedberg. Ordförande Göran Lundgren tar över som tillförordnad VD tills vidare och styrelseledamoten Håkan Fritz tar över rollen som ordförande fram till nästa bolagsstämma.

– Vi måste samla alla goda krafter i och kring bolaget och i positiv anda intensifiera samarbetet med partners, distributörer, installatörer och leverantörer, säger Göran Lundgren. Jag ser fram emot att utveckla detta samarbete. ’

– Vi koncentrerar oss nu på två produktområden, nämligen belysningssystem för djurstallar, fr a mjölkproduktion, och industrihallar. Detta baseras på två unika och innovativa produktfamiljer med viktiga egenskaper för dessa nischsegment.

Tidigare VD Björn Naumburg, som fokuserar på den skandinaviska distributörens försäljning av Uni-lights produkter, ser ett snabbt växande intresse från kunderna, särskilt större industrikunder.