Ny beställning av lampor till en bondgård.

juli 17, 2018 Av av Björn Naumburg

Vår svenska distributör levererar lampor till en ny kund i Västmanland. Anläggningen är för stallets ungdjur där kundens ambition är att göra en mönsterenhet i stallet som dessutom innehåller ett större antal mjölkkor.