Meltron | Stora Aktiedagen – Göteborg 4 november 2019

november 4, 2019 Av av Meltron Admin

VD Ville Sistonen, Ordförande Göran Lundgren presenterar bolaget

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar.
Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför.
Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.