Intervju med Meltrons styrelseordförande Göran Lundgren

november 8, 2019 Av av Meltron Admin

Analyst Group intervjuar Meltrons styrelseordförande Göran Lundgren i samband med bolagets emission.

Frågor:

  • 00:16 – För de som inte tidigare har hört talas om Meltron, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?
  • 02:03 – Vilka fördelar skulle du säga finns till Meltrons teknik? Hur står sig er teknik mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?
  • 02:52 – Historiskt så har ni främst riktat er mot den europeiska marknaden, hur ser ni på expansion utanför Europa?
  • 03:50 – Kan du beskriva ert joint venture avtal med ISAP i USA? Hur är avtalet strukturerat, och vad hoppas ni på att åstadkomma med samarbetet?
  • 04:37 – Ni genomför nu en emission om ca 12,5 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?
  • 05:26 – Om 3 år, vart ser du att Meltron är då?
  • 06:17 – Kan du nämna tre anledningar till varför Meltron är en bra investering idag?