Harpsund-en av Sveriges mest kända egendomar installerar vår specialbelysning

Harpsund-en av Sveriges mest kända egendomar installerar vår specialbelysning

februari 16, 2016 Av av Grebban

Harpsund är en av Sveriges mest kända herrgårdar och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Här vistas ibland världens stora politiker när de är på svenskt statsbesök-alla minns Nikita Chrusjtjov och Tage Erlander i den berömda ”Harpsundsekan”. Driften av jord- och skogsbruk sköts av Harpsundsnämnden som nu beställt våra Speciallampor för Mjölk- och Köttdjur, för att upplysa, om inte världsledarna så djuren på gården.