Fortsatt intresse i Kina

augusti 24, 2018 Av av Björn Naumburg

Uni-lights kinesiska partner, Kingdom Electronics i Shanghai, som producerar huvuddelen av Unilight’s lampor, möter fortsatt stort intresse på den kinesiska jordbruksmarknaden, i första hand djurstallar för mjölkkor. Kingdom har nu tecknat ett Letter of Intent för ett större projekt för mjölkproduktion i Tibet. Projektet omfattar drygt 1500 lampor med planerad leverans under vintern 2019. Man för diskussioner om ytterligare ett projekt i samma storleksordning.

År 2022 beräknas Kina vara världens största producent av mejeriprodukter.