Försäljning i coronatider-800,000 kr på en månad

maj 4, 2020 Av av Meltron Admin

Många industriprojekt har lagts på framtiden i både Finland och Sverige.
I Tyskland och Österrike är det nästan stängt. Vårt fokus har flyttats lite mot djurstallar och statliga och kommunala upphandlingar som bör påverkas lite mindre än industriprojekten under den kommande 6-månadersperioden.  Trots detta har vi sedan den 14 mars 2020 sålt för drygt motsvarande  800,000 kr. Två av projekten avser djurstallar i Sverige.