Första handelsdagen för aktier och teckningsoptioner flyttad till den 22 juli

Första handelsdagen för aktier och teckningsoptioner flyttad till den 22 juli

november 30, 2016 Av av Grebban

Nordic Growth Market NGM AB har tidigare kommunicerat att första handelsdag för aktierna och teckningsoptionerna i A Uni-light LED AB (publ) (nedan Uni-light) behövde skjutas upp mot bakgrund av att registreringsprocessen för aktierna och teckningsoptionerna i den nyligen genomförda emissionen inte hade hunnit färdigställas.
Registrering av emissionen är nu klar och första handelsdagen för aktierna och teckningsoptionerna i Uni-light på Nordic MTF blir fredagen den 22 juli. Aktierna handlas under kortnamnet ULED MNT och teckningsoptionerna under MTF ULED T01 resp. ULED MTF T02.