Försäljningen har startat upp igen i England. I Sverige har vi levererat belysning till gårdar med mjölkproduktion äggproduktion.

augusti 3, 2017 Av av Björn Naumburg

Somrarna är alltid lite tröga. Vi konstaterar dock att England verkar komma tillbaka genom ett nytt projekt för 275 mjölkkor, att vi fått tre mindre beställningar till Tyskland och Österrike och att vi levererat belysning i Sverige till en större gård i Värmland och till en värphönsfarm i Mellansverige, den förra genom Träffs Elektriska i Mjölby, den senare genom Hjo Farmartjänst. Bägge är leverantörer av våra produkter.