Erkännande av våra ljuskällors positiva inverkan på fertiliteten hos kor.

januari 24, 2018 Av av Björn Naumburg

Inverkan av våra speciallampor på kornas mjölkproduktion konstateras på ett flertal gårdar. Synligare brunst, lugnare kor, bättre relation mellan ko och kalv är andra positiva förbättringar som meddelas oss. Resultatet på en gård på Irland avseende den ökade fertiliteten framgår av en video på vår engelska sajt-https://www.facebook.com/RedhouseHolsteins/